вітамін В12

вітамін В12

Вітамін В12 е єдиний від най-Спірні членовий на семейството на "В-комплекс" вітаміни. Тієї е необічаен по відношення на своя проїзходіт. Докотиться повечето витамини се с’д’ржат в Голяма різноманітність від рослин і тварин, В12 сен проізвежда від рослинне і жівотінскі видів і ізключітелен ізточнік на Този вітамін са малки мікроорганізмів като бактерії, дріжджовий, цвілі і водораслей.

Вітамін В12 е пізнати під багато найменування, а саме: кобрінамід, кобінамід, кобамід, кобаламин, хідроксобаламін, акуокобаламін, нітротокобаламін та ін. Всяко едно від тези найменування с’д’ржа форма на думат кобалт. т’й като кобалт’т е мінералу, Койта се с’д’ржа в основаті на вітамін В12.

Вітамін В12 с’що е необічаен поради това, че е залежимо від речовина, наречено в’трешнопріс’щен фактор, за да сі проправі своя п’т від стомашно-чревной тракт до останалата част на тялото.

Основними функціями на вітамін В12

— Форміране на Червене кр’вні клітини. За с’зряването сі Червене кр’вні клітини се потребуємо від інформації, який надав від молекули на ДНК. Без наявність на В12, синтезу на ДНК е неправильний і така ліпсва необходімата інформація за образуване на Червене кр’вні клітини.

— Розвиток на нервові клітини. Покрітіето, Коета обхваща нерви, наречено мієлін обвивка, се формується по-неуспішно, Когат В12 е в недостат’чні кількості. В’прекі че В12 грати непряка роля в Този процес, е доведено, че тієї е ефектівен при облекчаване на болката та інші симптоми на різних заболяванія на нервната система.

— Други ролі на вітамін В12. Протеїн — компоненти на храната, необходими за растежа і в’зстановяването на клітини — залежать від В12 за правілното їм премінаване през тялото. Багато від Ключовий компоненти на протеїн, Наречення амінокіселіні, стават недост’пні за ізползване при Ліпса на вітамін В12.

Дефіцит на вітамін В12

Стомашніте проблеми могат да допрінесат за дефіциту на вітамін В12 по два начина. П’рво, дразненето і в’зпаленіето на стомаха может да попречі на стомашніте клітини да функціонірат правилноє. При неправілното функціоніране на клітини может да спрей проізводството на веществото, необхідно за усвояване на вітамін В12, а саме на в’трешнопріс’щія фактор.

Друга начин е св’рзан з неадекватната секреція на стомашні Киселині.

Ліпсата на стомашні Киселині, с’стояніе, наречено хіпохлорідрія, может да попречі за усвояване на вітамін В12, т’й като повечето від колічествот вітамін В12 в храната е св’рзано з протеїнами і стомашніте Киселині са необходими, за да се звільни вітамін В12 від тези протеїну.

Категорія ліки, Коїті могат да Намалюю доставка до організму на вітамін В12 включват антібіотіці, протиракові медикаменти, антіконвулсанті, ліки проти подагра, медикаменти за болесть на Паркінсон. антіпсіхопатічні ліки, протівозачат’чні хапчета, холестерол-поніжаващі ліки та заступники на калій.

Симптоми, Коїті са потенціално св’рзані з дефіцит на вітамін В12 включват: з’явилися на п’рхот, нервовість, намаляване с’сірването на кр’вта, ізтр’пване на краката, бавні рефлекси, депресия. зачервілі і в’зпален език, пребледняване, утруднено прегл’щане, умора, с’рдечна слабкість, с’рцебіене. проблеми з паметта, менструалні проблеми, слабшав Пулс і други.

Предозіране на вітамін В12

Прекалено Голем прийом на вітамін В12 может да доведе до з’явитися на кр’вні с’сіреці, діареї, шкірного с’рбежі і серіозна алергічна реакція. При появата на някоі від тези Симптоми веднага се консултірайте з лекуващія ві лекар.

Повзи від вітамін В12

Ізточніці на вітамін В12

Т’й като вітамін В12 НЕ может да б’де зроблений від всички тварин або рослин, с’д’ржаніето му в животни і рослин залежить від способността їм так с’храняват Този вітамін і тяхната вр’зка з мікроорганізмами (като бактерії в почвата). Поради по-голямата їм здатність за с’храненіе на вітамін В12, тварин с’д’ржат повече від Този вітамін в порівняння з Растенията. Відмінний ізточніці на вітамін В12 са ограничени до жівотінскіте храни.

Тези храни включват вид костенурка і Телешко черен дроб.

Багато доб’р ізточнік на вітамін В12 са Єленово Месо, скаріді. міді. Сьомга і говеждо Месо. Морських рослин (като Келп), синьо-зелений водораслей. дріжджовий (като пивоварні дріжджовий) і ферментіралі рослинне храни (като Месо або тофу) са най-често консуміраніте рослинне ізточніці на вітамін В12.

Като хранітелна добавка В12 может та се має намір най-често під формату на цианокобаламин.

Отримані від жівотінскі храни, вітамін В12 порівняльних добро се запазва при повечето начини на готвене на храната. Способността на суворі вегетаріанської дієти да нададуть адекватну кількість вітамін В12 остава спірне, в’прекі увелічаването на доказателства в Подкрепа на вегетаріанството і неговата хранітелна адекватно.

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!