Кислотність (рН)

Кислотність (рН)

Кислотність (рН)

Кислотність (Лат. aciditas ) — характеристика активності іонів водню в розчинах і рідинах.

Водневий показник pH

У розчинах неорганічні речовини: солі, кислоти і луги поділяються на складові їх іони. При цьому іони водню H + є носіями кислотних властивостей, а іони OH − – носіями лужних властивостей. У сильно розведених розчинах кислотні та лужні властивості залежать від концентрацій іонів H + і OH −.

У звичайних розчинах кислотні та лужні властивості залежать від активностей іонів а Н і а OН. тобто від тих же концентрацій, але з поправкою на коефіцієнт активності γ, Який визначається експериментально. Для водних розчинів діє рівняння рівноваги: ​​а Н  × OНw. де Кw – константа, іонний добуток води (Кw рН. рівний за визначенням десятковому логарифму активності водневих іонів, взятому з мінусом (Рапопорт С.І. та ін.):

рН = — lg (а Н ).

Виходячи з того, що в нейтральному середовищі а Н а OНН× OН w

Розчини й рідини відносно їх кислотності вважаються:

 • нейтральними при рН = 7
 • кислими при pH lt; 7
 • лужними при рН 7
 • Деякі помилки

  Якщо хтось із пацієнтів каже, що у нього «нульова кислотність», То це не більше, ніж зворот, що означає, швидше за все, що у нього нейтральне значення кислотності (рН = 7). В організмі людини величина кислотності не може бути менше 0,86 рН. Також поширена помилка, що величини кислотності можуть бути тільки в діапазоні від 0 до 14 pH.

  У техніці можлива кислотність і негативна, і більше 20.

  Коли говорять про кислотності кого-небудь органу, важливо при цьому розуміти, що часто в різних частинах органу кислотність може значно відрізнятися. Кислотність вмісту в просвіті органу і кислотність на поверхні слизової оболонки органу також часто буває не однаковою. Для слизової оболонки тіла шлунка характерно, що кислотність на поверхні слизу, зверненої в просвіт шлунка кислотність 1,2–1,5 рН, а на стороні слизу, зверненої до епітелію — нейтральна (7,0 рН).

  У таблиці нижче вказані величини кислотності деяких поширених продуктів і чистої води при різній температурі:

  Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!